ประกาศ

เนื่องด้วยทาง บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ได้เปลี่ยนช่องทางการซื้อขายสินค้าจากช่องทาง Sabuymarket เป็นช่องทางต่างๆดังนี้

Facebook : Rakbankerd Selected
Line : @rbk_selected