สินค้าออนไลน์

สินค้าออนไลน์ในหมวด “ผลผลิตการเกษตร” ทั้งหมด 41 รายการ

591
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ขนาด 7000 กรัม
1 แกลลอน 1,200.00 บาท
ดูรายละเอียด
240
รางจืด
3 ถุง 360.00 บาท
ดูรายละเอียด
230
ข้าวอิ่มสุข
3 แพ็ค 240.00 บาท
ดูรายละเอียด
237
ตรีผลา
3 ห่อ 360.00 บาท
ดูรายละเอียด
428
หญ้าพันธุ์แพงโกล่า
1 ถุง 30.00 บาท
ดูรายละเอียด
214
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
1 แพ็ค 135.00 บาท
ดูรายละเอียด
242
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 อินทรีย์
1 แพ็ค 70.00 บาท
ดูรายละเอียด
236
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง อินทรีย์
1 แพ็ค 60.00 บาท
ดูรายละเอียด
207
ข้าวกล้องงอกไรซเบอร์รี่อินทรีย์
1 แพ็ค 70.00 บาท
ดูรายละเอียด
189
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
5 แพ็ค 400.00 บาท
ดูรายละเอียด
193
ข้าวกล้องหอมนิลปลอดสาร
1 แพ็ค 80.00 บาท
ดูรายละเอียด
282
ข้าวออร์แกนิค
1 แพ็ค 120.00 บาท
ดูรายละเอียด
307
ข้าวออร์แกนิค
5 แพ็ค 600.00 บาท
ดูรายละเอียด
174
ข้าวไรซเบอรรี่ ตรารหัสไทย
5 แพ็ค 450.00 บาท
ดูรายละเอียด
200
กาแฟคั่วอราบิก้า ดอยจอกทอง
2 ถุง 800.00 บาท
ดูรายละเอียด
689
ผลิตภัณฑ์ข้าว 3 สี
10 แพ็ค 500.00 บาท
ดูรายละเอียด
1660
ต้นกล้ามะนาว (Pirates Farms)
1 ต้น 100.00 บาท
ดูรายละเอียด
869
ข้าวอินทรีย์ครูนันต์
1 กิโลกรัม 70.00 บาท
ดูรายละเอียด
930
ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารพิษ
1 กิโลกรัม 65.00 บาท
ดูรายละเอียด
578
ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์
5 ถุง 60.00 บาท
ดูรายละเอียด