สินค้าออนไลน์

สินค้าออนไลน์ในหมวด “สินค้าเกษตร/ผลไม้แปรรูป” ทั้งหมด 13 รายการ

1047
กล้วยสุกทอด เบรกแตก
1 ห่อ 50.00 บาท
ดูรายละเอียด
763
กล้วยตากแม่ลาว
1 กิโลกรัม 100.00 บาท
ดูรายละเอียด
705
ข้าวฮางงอกนานาพันธุ์ อินทรีย์ภิรักษ์
3 กิโลกรัม 300.00 บาท
ดูรายละเอียด
695
ข้าวฮางงอกลืมผัว
2 กิโลกรัม 200.00 บาท
ดูรายละเอียด
815
ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่
2 กิโลกรัม 240.00 บาท
ดูรายละเอียด
622
ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105
2 กิโลกรัม 200.00 บาท
ดูรายละเอียด
885
ลูกเดือย เพื่อสุขภาพ
1 กิโลกรัม 700.00 บาท
ดูรายละเอียด
1062
ลำไยสีทอง ตราบุญนภา
1 ถุง 240.00 บาท
ดูรายละเอียด
1201
มะม่วงแช่อิ่ม
1 ขวด 80.00 บาท
ดูรายละเอียด
1885
มังคุดกวน ดาวจันท์
1 กิโลกรัม 250.00 บาท
ดูรายละเอียด
771
สับปะรดบ๊วยคุณละออ
1 กิโลกรัม 180.00 บาท
ดูรายละเอียด
1943
ทุเรียนทอดอบกรอบ ตราแสงตะวัน
1 กิโลกรัม 600.00 บาท
ดูรายละเอียด
2397
มะม่วงแช่อิ่มเลดี้ศกุลตลา
1 กล่อง 40.00 บาท
ดูรายละเอียด