สินค้าออนไลน์

สินค้าออนไลน์ในหมวด “สินค้าเกษตร/ผลไม้แปรรูป” ทั้งหมด 40 รายการ

166
ถั่วเขียว
1 กิโลกรัม 70.00 บาท
ดูรายละเอียด
397
น้ำเชื่อมกล้วยตาก
1 ลัง 720.00 บาท
ดูรายละเอียด
208
กล้วยตากเคลือบสตรอเบอร์รี่อัลมอนด์
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
208
กล้วยตากเคลือบสตรอเบอร์รี่
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
329
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
320
กล้วยตากเคลือบชาเขียว
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
297
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
454
กล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์
1 ลัง 1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
199
กล้วยตากสตรอเบอร์รี่อัลมอนด์ ขนาดเล็ก
1 ลัง 672.00 บาท
ดูรายละเอียด
178
กล้วยตากเคลือบสตรอเบอร์รี่ ขนาดเล็ก
1 ลัง 672.00 บาท
ดูรายละเอียด
251
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์ ขนาดเล็ก
1 ลัง 672.00 บาท
ดูรายละเอียด
226
กล้วยตากเคลือบชาเขียว ขนาดเล็ก
1 ลัง 672.00 บาท
ดูรายละเอียด
255
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต ขนาดเล็ก
1 ลัง 672.00 บาท
ดูรายละเอียด
305
ผลิตภันฑ์ผักหวานป่าคุณภาพ
1 กิโลกรัม 90.00 บาท
ดูรายละเอียด
646
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ105
2 กิโลกรัม 180.00 บาท
ดูรายละเอียด
884
ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรีแม่สมบุญ
1 กิโลกรัม 70.00 บาท
ดูรายละเอียด
954
กล้วยสุกทอด เบรกแตก
1 ห่อ 50.00 บาท
ดูรายละเอียด
725
กล้วยตากแม่ลาว
1 กิโลกรัม 100.00 บาท
ดูรายละเอียด
443
เมล็ดชมจันทร์
1 ซอง 25.00 บาท
ดูรายละเอียด
1285
ต้นข้าวโพดบดอาหารโคขุนโคนมม้าแพะแกะ
1000 กิโลกรัม 2,000.00 บาท
ดูรายละเอียด