สินค้ารักบ้านเกิด

สินค้าทั้งหมด 121 รายการ

93
ชุด Gift Set ข้าวสาร
1 กล่อง 159.00 บาท
ดูรายละเอียด
224
ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมใบเตย ปลอดสารเคมี
1 ถุง 120.00 บาท
ดูรายละเอียด
37
หนังสือมะเดื่อฝรั่ง(Fig) English Version
1 เล่ม 2,700.00 บาท
ดูรายละเอียด
31
วาล์วไฟฟ้า 2 นิ้ว
1 ตัว 2,900.00 บาท
ดูรายละเอียด
30
วาล์วไฟฟ้า 1 นิ้ว
1100 ตัว 1,100.00 บาท
ดูรายละเอียด
30
ชุดวัด EC
1 ชุด 4,600.00 บาท
ดูรายละเอียด
28
ชุดจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ Dosatron
1 ชุด 18,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
25
ชุด Control pump ขนาดใหญ่ 8สถานี
1 ชุด 19,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
15
ชุด Control pump ขนาดใหญ่ 6สถานี
1 ชุด 19,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
17
เครื่องชั่ง Digital 0.1 g-15 kg
1 เครื่อง 4,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
24
กรองน้ำกษตร ดิกส์ 120 micron ขนาด 2 นิ้ว
1 ชุด 2,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
51
ยาทาแตกเร่งตาพืชเฉพาะจุด 100 g.
1 กระปุก 500.00 บาท
ดูรายละเอียด
50
ยาทาแผลพืช 150 g.
1 หลอด 250.00 บาท
ดูรายละเอียด
52
อุปกรณ์โรงเรือน
1 ชุด 137.00 บาท
ดูรายละเอียด
97
ROOTS BOOSTER ยาเร่งราก 250ml
1 ขวด 500.00 บาท
ดูรายละเอียด
101
หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 3
1 เล่ม 280.00 บาท
ดูรายละเอียด
106
ตะกร้าปลูกต้นไม้ ขนาด 20 ลิตร
1 ใบ 150.00 บาท
ดูรายละเอียด
85
ตะกร้าปลูกต้นไม้ ขนาด 35 ลิตร
1 ใบ 200.00 บาท
ดูรายละเอียด
165
ตะกร้าปลูกต้นไม้ ขนาด 5 ลิตร
1 ใบ 50.00 บาท
ดูรายละเอียด
109
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
1 กิโลกรัม 55.00 บาท
ดูรายละเอียด