คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่
INITIAL
PACKAGE

การแสดงสินค้า

1 เดือน (30 วัน)

โปรโมชั่น*

รับเพิ่ม 1 เดือน
รวม 60 วัน

ค่าธรรมเนียม

รายการละ
0.92 บาทต่อวัน
ราคา 55.00 บาท
STANDARD
PACKAGE

การแสดงสินค้า

3 เดือน (90 วัน)

โปรโมชั่น*

รับเพิ่ม 3 เดือน
รวม 180 วัน

ค่าธรรมเนียม

รายการละ
0.80 บาทต่อวัน
ราคา 145.00 บาท
GOLD
PACKAGE

การแสดงสินค้า

6 เดือน (180 วัน)

โปรโมชั่น*

รับเพิ่ม 6 เดือน
รวม 360 วัน

ค่าธรรมเนียม

รายการละ
0.75 บาทต่อวัน
ราคา 270.00 บาท
PREMIUM
PACKAGE

การแสดงสินค้า

1 ปี (365 วัน)

โปรโมชั่น*

รับเพิ่ม 1 ปี
รวม 730 วัน

ค่าธรรมเนียม

รายการละ
0.62 บาทต่อวัน
ราคา 450.00 บาท
PLATINUM
PACKAGE

การแสดงสินค้า

2 ปี (730 วัน)

โปรโมชั่น*

รับเพิ่ม 2 ปี
รวม 1460 วัน

ค่าธรรมเนียม

รายการละ
0.50 บาทต่อวัน
ราคา 730.00 บาท
รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต