สมัครสมาชิกผู้ขาย

รายละเอียดส่วนตัว

ข้อแนะนำ : คุณจะต้องสมัครสมาชิกเพย์สบายประเภทธุรกิจ และผูกบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงินกับเพย์สบาย จึงจะสมัครเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้
และบัญชีอีเมลสบายมาร์เก็ตของคุณจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ใช้สมัครเป็นสมาชิกเพย์สบายเท่านั้น

สมัครสมาชิกเพย์สบายประเภทธุรกิจ

ดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนรับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการเพิ่มเติม

พร้อมส่งสำเนาเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกเพย์สบาย [เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกรักบ้านเกิด เท่านั้น]

 1. แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตพร้อมเซ็นต์ชื่อทุกหน้า
 2. แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส และบัญชีธนาคารออนไลน์
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นชื่อ
 4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อ
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยพร้อมเซ็นชื่อ (ยกเว้น ธ.ออมสิน)
 6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัท หรือสำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล ในกรณีที่เป็นคณะบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือจัดตั้ง และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือสำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา[ถ้ามี]
ส่งเอกสารประกอบการสมัครบริการมาที่ :
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด(ฝ่ายการตลาด) 499 อาคารเบญจจินดา ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

หมายเหตุ :
 • อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ตัวเลข 0-9, ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก A-Z, a-z, ห้ามมีเว้นวรรค และห้ามใช้อักษรพิเศษ !@#$%^&*?\"} เป็นต้น

รายละเอียดการรับชำระสินค้า

กรุณาเลือกช่องทางรับชำระเงินของคุณ

แบบสอบถาม

คุณรู้จักเว็ปไซต์สบายมาร์เก็ตได้อย่างไร?
 • ค้นหาจาก Google หรือ Search Engine อื่นๆ
 • ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท
 • เพื่อนๆแนะนำ
 • จากงานสัมมนา
 ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของสบายมาร์เก็ต

รางวัลชนะเลิศการประกวด คลิปวิดีโอสั้นสบายมาร์เก็ต

 • ชื่อผลงาน : ช้อปง่าย สบายมาร์เก็ต
 • ทีม : Stay Gold
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ