คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่
สมัครสมาชิกผู้ขาย

การสมัครเป็นร้านค้า www.sabuymarket.com

1. เจ้าของสินค้า / ร้านค้า เตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารสัญญา เพย์ โซลูชั่น (Download)
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 3. ภาพตัวอย่างสินค้า (อย่างน้อย 1 ภาพ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนิติบุคคล แนบเอกสารของกรรมการด้วย)
 5. (กรณีนิติบุคคล) ทะเบียนพาณิชย์ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน และใบ ภ.พ. 20
 6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
*** โปรดลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกฉบับ ***

2. วิธีส่งเอกสาร (เลือกเพียง 1 ช่องทาง)

 1. สแกนและส่งไฟล์เอกสารไปที่ E-mail: marketing@sabuymarket.com
  โดยในหัวข้อ Subject ของ E-mail ให้พิมพ์ สมัครบริการ ตามด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้สมัคร
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด (ฝ่ายการตลาด)
499 อาคารเบญจจินดาชั้น 5A ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3. เพย์ โซลูชั่น ตรวจเอกสารและดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบ

 1. เมื่อผ่านการอนุมัติ ระบบจะออกรหัสร้านค้า (Merchant ID) เป็นตัวเลข 8 หลัก และรหัสผ่านเพร้อมข้อมูลการใช้งานระบบ ส่งไปยัง E-mail ของผู้สมัครทันที เพื้อนำไปสมัครโพสต์ขายสินค้า

4. โพสต์ขายสินค้า
สมัครโพสต์ขายสินค้าที่ www.sabuymarket.com โดยนำ Merchan ID พร้อม E-mail กรอกในระบบการสมัคร
หมายเหตุ: กรณีนิติบุคคล ที่อยู่ใบกำกับภาษี

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
522 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม
- คุณกุลธิชา (แขก) โทร. 02-515-2324, 095-4941504, Line: @pay.sn หรือ E-mail: kuulthicha@tarad.com
- ฝ่ายการตลาด www.sabuymarket.com (บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด) คุณวิภาพร โทร. 02-016-5600 หรือ Line ID: @sabuymarket หรือ E-mail: marketing@sabuymarket.com

รายละเอียดส่วนตัว

หมายเหตุ :
 • อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ตัวเลข 0-9, ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก A-Z, a-z, ห้ามมีเว้นวรรค และห้ามใช้อักษรพิเศษ !@#$%^&*?\"} เป็นต้น
รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต