สมัครสมาชิกผู้ขาย

การสมัครเป็นร้านค้า www.sabuymarket.com

1. เจ้าของสินค้า / ร้านค้า เตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารสัญญา เพย์ โซลูชั่น (Download)
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และStatement ย้อนหลัง 3 เดือน
 3. ภาพตัวอย่างสินค้า (อย่างน้อย 1 ภาพ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนิติบุคคล แนบเอกสารของกรรมการ)
 5. (กรณีนิติบุคคล) ทะเบียนพาณิชย์ - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน และใบ ภ.พ. 20
 6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
*** โปรดลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัทบนเอกสารทุกฉบับ ***

2. วิธีส่งเอกสาร (เลือกเพียง 1 ช่องทาง)

 1. สแกนและส่งไฟล์เอกสารไปที่ E-mail: support@thaiepay.com
  โดยในหัวข้อ Subject ของ E-mail ให้พิมพ์ RBK ตามด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้สมัคร
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (ส่งถึง คุณแขก)
90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

3. เพย์ โซลูชั่น ตรวจเอกสารและดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบ

 1. เมื่อผ่านการอนุมัติ ระบบจะออกรหัสร้านค้า (Merchant ID) เป็นตัวเลข 8 หลัก และรหัสผ่านเพร้อมข้อมูลการใช้งานระบบ ส่งไปยัง E-mail ของผู้สมัครทันที เพื้อนำไปสมัครโพสต์ขายสินค้า

4. โพสต์ขายสินค้า
สมัครโพสต์ขายสินค้าที่ www.sabuymarket.com โดยนำ Merchan ID พร้อม E-mail กรอกในระบบการสมัคร
หมายเหตุ: กรณีนิติบุคคล ที่อยู่ใบกำกับภาษี

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
522 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามเพิ่มเติม
- คุณกุลธิชา (แขก) โทร. 02-515-2324, 095-4941504, Line: @pay.sn หรือ E-mail: kuulthicha@tarad.com
- ฝ่ายการตลาด www.sabuymarket.com (บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด) คุณวุฒิไกร โทร. 02-016-5600 หรือ Line ID: @sabuymarket หรือ E-mail: marketing@sabuymarket.com

รายละเอียดส่วนตัว

หมายเหตุ :
 • อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ตัวเลข 0-9, ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก A-Z, a-z, ห้ามมีเว้นวรรค และห้ามใช้อักษรพิเศษ !@#$%^&*?\"} เป็นต้น