สินค้าออนไลน์
หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 4
  • แหล่งผลิต :
  • เลย
  • มีสินค้า :
  • 19953 เล่ม
1 เล่ม 280.00 บาท
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า เนื่องจาก PAYSBUY ยุติให้บริการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 4 เป็นเล่มที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่แล้ว และผู้ที่สนใจปรับเปลี่ยนวิถีและแนวทางการทำเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ไม่พึ่งพาสารเคมีใดๆ โดย เล่มนี้จะปรุงเนื้อหาจากเล่ม 2-3 บ้างบางส่วนให้เป็นสูตรและวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุด รวมไปถึงการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน ซึ่งเราสามารถทำได้เอง "หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ากับผู้ที่มีไว้ ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานได้สืบทอดต่อๆกันไป"

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

6069
หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 3
200.00 บาท
ดูรายละเอียด
4000
เชื้อไตรโคเดอรมาร์ บีที บูวเวเรีย ซิงค์
160.00 บาท
ดูรายละเอียด
25968
หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 2
200.00 บาท
ดูรายละเอียด