สินค้าออนไลน์
ชุดวัด EC
  • แหล่งผลิต :
  • กรุงเทพมหานคร
  • มีสินค้า :
  • 100 ชุด
1 ชุด 4,600.00 บาท
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ชุดวัด EC

EC หรือ Electrical Conductivity คือค่าการนำไฟฟ้าของเกลือในสารละลาย แสดงความเข้มข้นโดยรวมของธาตุอาหารพืชในสารละลายนั้น (หน่วยวัดเป็น มิลลิซีเมน/เซนติเมตร (mS/cm))

ค่า EC ที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
โดยปกติอยู่ที่ 1 – 5 mS/cm ขึ้นกับปัจจัย
1.ชนิดของพืช
2.อายุของพืช
3.สภาพแวดล้อม

การควบคุมค่า EC 
1. ทำการตรวจวัดโดยใช้ EC Meter
>> ถ้า EC ลด เติมธาตุอาหารเพิ่ม
>> ถ้า EC เพิ่ม เติมน้ำสะอาด
2. ควรมีการเปลี่ยนสารละลาย เพราะขณะใช้งานพืชมีการ
ปลดปล่อยกลุ่มไบคาร์บอเนตโซเดียม

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

36
หนังสือมะเดื่อฝรั่ง(Fig) English Version
2,700.00 บาท
ดูรายละเอียด
30
วาล์วไฟฟ้า 2 นิ้ว
2,900.00 บาท
ดูรายละเอียด
29
วาล์วไฟฟ้า 1 นิ้ว
1,100.00 บาท
ดูรายละเอียด
27
ชุดจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ Dosatron
18,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
24
ชุด Control pump ขนาดใหญ่ 8สถานี
19,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
15
ชุด Control pump ขนาดใหญ่ 6สถานี
19,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
17
เครื่องชั่ง Digital 0.1 g-15 kg
4,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
24
กรองน้ำกษตร ดิกส์ 120 micron ขนาด 2 นิ้ว
2,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
51
ยาทาแตกเร่งตาพืชเฉพาะจุด 100 g.
500.00 บาท
ดูรายละเอียด
50
ยาทาแผลพืช 150 g.
250.00 บาท
ดูรายละเอียด
52
อุปกรณ์โรงเรือน
137.00 บาท
ดูรายละเอียด
97
ROOTS BOOSTER ยาเร่งราก 250ml
500.00 บาท
ดูรายละเอียด