คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่
ชุดวัด EC
  • แหล่งผลิต
  • กรุงเทพมหานคร
  • มีสินค้า
  • 100 ชุด
1 ชุด ฿4,600.00
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ชุดวัด EC

EC หรือ Electrical Conductivity คือค่าการนำไฟฟ้าของเกลือในสารละลาย แสดงความเข้มข้นโดยรวมของธาตุอาหารพืชในสารละลายนั้น (หน่วยวัดเป็น มิลลิซีเมน/เซนติเมตร (mS/cm))

ค่า EC ที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
โดยปกติอยู่ที่ 1 – 5 mS/cm ขึ้นกับปัจจัย
1.ชนิดของพืช
2.อายุของพืช
3.สภาพแวดล้อม

การควบคุมค่า EC 
1. ทำการตรวจวัดโดยใช้ EC Meter
>> ถ้า EC ลด เติมธาตุอาหารเพิ่ม
>> ถ้า EC เพิ่ม เติมน้ำสะอาด
2. ควรมีการเปลี่ยนสารละลาย เพราะขณะใช้งานพืชมีการ
ปลดปล่อยกลุ่มไบคาร์บอเนตโซเดียม

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต