คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่
Extrayield 5 Lt.
 • แหล่งผลิต
 • กรุงเทพมหานคร
 • มีสินค้า
 • 0 แกลลอน
5 แกลลอน ฿2,500.00
 • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
 • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

Extra yield nutrient additive เอ็กตร้า ยีลด์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูขั่น โซลูขั่นสำหร้บการปลูกพืชไร้ดิน  

 •  เอ็กตร้า ยีลด์คือธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช  ที่ใซ้ในการปลูกพืชไร้ดิน
 • เอ็กตร้า ยีลด์  ประกอบด้วย ซิลิคอน และโปแตสเซียม ที่มีความสามารถละลายน้ำ 100%พืชดูดซึมนำไปใช้ได้ท้นที 
 • เอ็กตร้า ยีลด์ ช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง ต้านทานโรค ทนแล้งเพิ่มน้ำนัก และรสชาด ของผลผลิต
 • เอ็กตร้า ยีลด์ ใข้สำหรับพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต เหมาะสำหร้บการปลูกพืชไร้ดินทุกระบบ
            กล้า เติบโต ออกดอก ติดผล          ไฮโดรโพนิคศ์ ทุกระบบ                                                     
             อัตราการใช้ 1-2ซีชี ต่อน่ำ10ลิตร
   

        ขนาดบรรจุ 100ซีซี  1ลิตร 5ลิตร

EXTRA YIELD nutrient additive    apart of evolution solution products

 •   Produces healthier & stronger plant growth:    Once silica is taken up by the roots, it is deposited in the plant’s cell   walls as a solid, rigid 'quartz-like' matrix.  This produces a   ‘mechanically’ stronger plant which enables superior leaf orientation and   therefore greater rates of photosynthesis and growth.
       
 •   Increases weight & shelf-life of fruit:    Accumulation of silica in plant cells increases cell weight and integrity.
     
 •   Increases plant tolerance to heat stress   (wilting).
     
 •   Improves the healing rate and neatness of   pruning wounds:  This property is especially beneficial in commercial   cropping of plants such as tomato and cucumber where regular pruning   threatens the plant's survival due to the risk of disease ingress.     

 Active   ingredient :  contains 26% Potassium Silicate (NPK 0-0-15)

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

2017
1 ชุด
฿4,800.00
1785
1 ชุด
฿1,000.00
2154
1 ชุด
฿450.00
3204
1 ชุด
฿2,500.00
1867
1 ชุด
฿250.00
1964
1 ชุด
฿5,500.00
1744
1 ชุด
฿3,250.00
1794
1 ชุด
฿4,350.00
1648
1 ชุด
฿4,500.00
1644
1 ชุด
฿3,350.00
1713
1 ชิ้น
฿3,250.00
1673
1 ชุด
฿12,000.00
1911
1 ชุด
฿9,000.00
1837
1 ชุด
฿6,500.00
2291
1 ชุด
฿1,700.00
1854
1 ชิ้น
฿100.00
1866
1 ชิ้น
฿40.00
1774
1 ชิ้น
฿1,250.00
1686
1 ชิ้น
฿70.00
1691
1 ชิ้น
฿25.00
1999
1 ชิ้น
฿30.00
1800
1 ชุด
฿17,250.00
2145
1 ชุด
฿9,775.00
2727
1 ชุด
฿5,175.00
1923
2656
2027
1 ขวด
฿115.00
1942
1 ขวด
฿115.00
2060
1 ขวด
฿115.00
1984
1 ลิตร
฿2,875.00
1878
1 แกลลอน
฿635.00
1963
1 กล่อง
฿140.00
3603
1 กล่อง
฿140.00
2442
1 แกลลอน
฿635.00
2008
1 แกลลอน
฿2,875.00
2541
1 กล่อง
฿345.00
2045
1 กล่อง
฿345.00
1970
1 ชุด
฿1,035.00
2361
1 กล่อง
฿175.00
2384
1 กล่อง
฿175.00
2649
1 ขวด
฿920.00
2035
1 ขวด
฿175.00
2080
1 ขวด
฿920.00
1964
1 ชุด
฿345.00
2137
1 ชุด
฿345.00
2088
รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต