คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่
คู่มือเผาถ่านพิทักษ์โลก เล่ม 2
  • แหล่งผลิต
  • นครราชสีมา
  • มีสินค้า
  • 100 เล่ม
1 เล่ม ฿100.00
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

คู่มือเผาถ่านพิทักษ์โลก เล่ม 2 เป็นหนังสือที่มนุษยชาติจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อน เป็นหนังสือที่คนเราต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับวิถ๊ชีวิตให้หันมาอยู่แบบเรียบง่ายเป็นเพื่อกับนิเวศน์อย่างจริงจัง มีเทคนิคของการเผาถ่าน การเก็บ และการใช้น้ำส้มควันไม้สำหรับการทำเกษตรธรรมชาติ เป็นคู่มือในการปฏิบัติในชีวิตจริงของเกษตรกร และคนที่ติ่นรู้ เตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อน

ในภาคผนวกกล่าวถึงการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ป่า ซึ่งเป็นเพื่อแท้ตัวเล็กตัวน้อยที่สามารถวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาด 90 หน้า

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต