สินค้าออนไลน์
คู่มือเผาถ่านพิทักษ์โลก เล่ม 2
  • แหล่งผลิต :
  • นครราชสีมา
  • มีสินค้า :
  • 100 เล่ม
1 เล่ม 100.00 บาท
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า เนื่องจาก PAYSBUY ยุติให้บริการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คู่มือเผาถ่านพิทักษ์โลก เล่ม 2 เป็นหนังสือที่มนุษยชาติจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อน เป็นหนังสือที่คนเราต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับวิถ๊ชีวิตให้หันมาอยู่แบบเรียบง่ายเป็นเพื่อกับนิเวศน์อย่างจริงจัง มีเทคนิคของการเผาถ่าน การเก็บ และการใช้น้ำส้มควันไม้สำหรับการทำเกษตรธรรมชาติ เป็นคู่มือในการปฏิบัติในชีวิตจริงของเกษตรกร และคนที่ติ่นรู้ เตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อน

ในภาคผนวกกล่าวถึงการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ป่า ซึ่งเป็นเพื่อแท้ตัวเล็กตัวน้อยที่สามารถวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาด 90 หน้า

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

507
น้ำส้มควันไม้
120.00 บาท
ดูรายละเอียด
535
สเปรย์ตะไคร้หอม
40.00 บาท
ดูรายละเอียด
589
ลิปน้ำมันงา ไร้เคมี
50.00 บาท
ดูรายละเอียด
443
ผลิตภัณฑ์ผงขัดถั่วเขียวอินทรีย์
160.00 บาท
ดูรายละเอียด
865
แชมพูมะกรูดอินทรีย์
200.00 บาท
ดูรายละเอียด
457
สบู่มะขามน้ำผึ้ง ไร้เคมี
150.00 บาท
ดูรายละเอียด