สินค้าไดเร็คมาร์เก็ต
ปุ๋ยมูลไส้เดือน สีทองฟาร์ม
 • แหล่งผลิต :
 • อุบลราชธานี
25 บาท/ถุง
 • ผู้ขาย : ธงชัย ก้อนทอง
 • ที่อยู่ : 134 ม.16 บ้านสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
 • เบอร์โทร : 0816600493
 • อีเมล : srithong-farm@hotmail.com
ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน ผลิตโดย "สีทองฟาร์ม" ฟาร์มไส้เดือนมาตรฐาน เป็นการผสมผสานกันระหว่างอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร จุลินทรีย์ และฮอร์โมนไส้เดือน รวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้มูลไส้เดือนเป็นวัตถุดิบหลัก จึงประกอบไปด้วยธาตุอาหารสำคัญที่ครบถ้วน เสริมด้วยจุลินทรีย์ด้วยน้ำหมักจากหลากหลายวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ได้ดีทั้งในนาข้าว ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นผลผลิตจากโครงการเลี้ยงไส้เดือนของกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไส้เดือนแห่งประเทศไทย สินค้ามีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้ - ปุ๋ยมูลไส้เดือนบรรจุถุง 4 กิโลกรัม ราคา 25 บาท เหมาะสำหรับ ไม้กระถาง ไม้ดอกไม้ประดับ - ปุ๋ยมูลไส้เดือนบรรจุกระสอบ น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ราคา 350 บาท เหมาะสำหรับ นาข้าว ไม้ผล พืชไร่และพืชผัก
 1. ไปรษณีย์
 2. รับสินค้า ณ จุดจำหน่าย
 3. ขนส่งสาธารณะ (รถไฟ, รถทัวร์, บริษัทขนส่ง)
 4. จัดส่งโดยรถบรรทุกเมื่อสั่งสินค้าเป็นจำนวนมาก
 1. พัสดุเก็บเงินปลายทาง
 2. ชำระเงินสด ณ จุดจำหน่าย
 3. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร