สินค้าออนไลน์
Khon Mask Soft Cover
  • แหล่งผลิต :
  • กรุงเทพมหานคร
  • มีสินค้า :
  • 10 เล่ม
1 เล่ม 1,800.00 บาท
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า เนื่องจาก PAYSBUY ยุติให้บริการในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560

          ศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปี ความรุ่งเรืองเจริญงอกงามที่ได้สั่งสมมาสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์ความประณีตงดงามให้ก่อเกิดในศิลปะทุกแขนง การจัดทำหนังสือ “KHON Mask: Thailand Heritage”
เพื่อน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโขนพระราชทานขึ้นใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ และเพื่อสืบสานศิลปะ “หัวโขน” ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย 

          การทำหัวโขนนั้นถือเป็นงานประณีตศิลป์ที่สำเร็จงามพร้อมได้ ด้วยงานศิลปะหลากหลายแขนงด้วยกัน นับตั้งแต่งานประติมากรรมที่เริ่มทำโครงร่างของศรีษะโขนขึ้นเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมเขียนสี และลวดลายตามพงศาวดารเรื่องรามเกียรติ์ และประดับตกแต่งให้งดงามประณีตเป็นขั้นสุดท้าย และท้ายสุดเมื่อนำโขนมาสู่งานนาฎดุริยางคศิลป์ คือการแสดงโขน หัวโขนก็จะงามพร้อมสรรพศาสตร์ สมกับเป็นงานศิลปะขั้นสูงโดยสมบูรณ์
 

          หนังสือ “KHON Mask : Thailand Heritage”  นับเป็นงานที่ใช้เวลาหลายปีในการคัดสรร และเรียบเรียงข้อมูล รวมถึงใช้ความวิริยะอุตสาหะของทีมงานในการถ่ายทำภาพหัวโขน ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน  บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โขนพระราชทาน จากมูลนิธิศิลปาชีพ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นหัวโขนเก่าแก่ทรงคุณค่า ฝีมือบรมครู และครูช่างโขนระดับชั้นนำของประเทศไทย ไม่เพียงรูปภาพหัวโขนที่ครบถ้วน จัดพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท 4 สีงดงาม เนื้อหายังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ชาวตะวันตกได้เข้าใจลึกซึ้งถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และการรังสรรค์ ศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามนี้ อย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิง ศึกษา วิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในงานศิลปกรรมแขนงนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ผู้เขียน          : Jack Marion Clontz

ขนาด           : 23.5 x 32.5 ซม.

จำนวนหน้า    : 432 หน้า/ภาษา : อังกฤษ
น้ำหนัก         : 2.3 kg.
ราคา            : 1,800 บาท

Promotion     : 1,260.00 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าประกัน และบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งอีก 300 บาท) 

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

272
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีดำ (ปางยืน)
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
180
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีดำ (ปางยืน)
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
240
Postcard ผลงาน ศิลปินไทย
100.00 บาท
ดูรายละเอียด
205
Postcard ผลงาน สมัย Victorian
100.00 บาท
ดูรายละเอียด
291
Postcard ผลงาน John William Godward
100.00 บาท
ดูรายละเอียด
547
หนังสือสูจิบัตร
590.00 บาท
ดูรายละเอียด
381
Postcard ผลงาน อ.เฉลิมชัย
100.00 บาท
ดูรายละเอียด
397
ปากกาลูกลื่น พิมพ์ลายเซ็น อ.เฉลิมชัย
200.00 บาท
ดูรายละเอียด
493
ผ้าพันคอ ลายช้างทิพย์
1,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
350
ผ้าพันคอ ลายปลาศุภมงคล
1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
303
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล sizeXL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
262
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล size L
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
233
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
234
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size XL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
217
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size L
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
252
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
225
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size XL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
216
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size L
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
240
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
262
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size XL
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
209
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size L
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
233
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size M
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
265
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว sizeXL
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
251
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว sizeL
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
265
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว size M
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
209
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา sizeXL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
248
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา sizeL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
215
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
201
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล sizeXL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
214
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล sizeL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
209
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
246
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size XL
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
228
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size L
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
224
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size M
450.00 บาท
ดูรายละเอียด
566
VIP NOTE GIFT 10-100 ชุด
12,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
410
VIP NOTE GIFT 1-9 ชุด
1,200.00 บาท
ดูรายละเอียด
623
The Drawings: Thawan Duchanee (ปกอ่อน)
2,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
805
The Drawings: Thawan Duchanee (ปกแข็ง)
3,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
584
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีขาว (ปางยืน)
300.00 บาท
ดูรายละเอียด
361
หนังสือ Thai Contemporary Eye
1,200.00 บาท
ดูรายละเอียด
431
ผ้าผันคอ ลาย Winding the Skein
1,090.00 บาท
ดูรายละเอียด
366
ผ้าผันคอ ลาย Contemplation
1,090.00 บาท
ดูรายละเอียด
391
สมุดโน๊ต MOCA (สีดำ)
55.00 บาท
ดูรายละเอียด
318
สมุดโน๊ต MOCA (สีครีม)
55.00 บาท
ดูรายละเอียด
385
ภาพพิมพ์บนกระดาษ : Winding the Skein
2,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
1501
ภาพพิมพ์บนกระดาษ : Contemplation
2,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
399
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ : ภาพ Meditation
9,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
1418
ปลอกหมอนอิง ลายพระอาทิตย์
590.00 บาท
ดูรายละเอียด
413
ปลอกหมอนอิง ลายจักรวาล
590.00 บาท
ดูรายละเอียด
377
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีขาว (ปางนอน)
300.00 บาท
ดูรายละเอียด
356
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีดำ (ปางนอน)
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
422
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีดำ (ปางนอน)
350.00 บาท
ดูรายละเอียด
394
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีขาว (ปางนอน)
300.00 บาท
ดูรายละเอียด
1890
หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย ปกแข็ง
2,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
575
หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย ปกอ่อน
1,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
620
หนังสือ บรมครู
790.00 บาท
ดูรายละเอียด
401
หนังสือ Love Story at MOCA
390.00 บาท
ดูรายละเอียด
492
หนังสือ Transcending to Thai Surrealism
1,500.00 บาท
ดูรายละเอียด
1644
หนังสือ Thai Neotradition
2,000.00 บาท
ดูรายละเอียด
295
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีขาว (ปางยืน)
300.00 บาท
ดูรายละเอียด
589
Destiny to Imagination 2nd Edition
1,500.00 บาท
ดูรายละเอียด