สินค้าออนไลน์
Khon Mask Soft Cover
  • แหล่งผลิต :
  • กรุงเทพมหานคร
  • มีสินค้า :
  • 10 เล่ม
1 เล่ม 1,620.00 บาท
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
  • เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

          ศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปี ความรุ่งเรืองเจริญงอกงามที่ได้สั่งสมมาสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์ความประณีตงดงามให้ก่อเกิดในศิลปะทุกแขนง การจัดทำหนังสือ “KHON Mask: Thailand Heritage”
เพื่อน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโขนพระราชทานขึ้นใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ และเพื่อสืบสานศิลปะ “หัวโขน” ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย 

          การทำหัวโขนนั้นถือเป็นงานประณีตศิลป์ที่สำเร็จงามพร้อมได้ ด้วยงานศิลปะหลากหลายแขนงด้วยกัน นับตั้งแต่งานประติมากรรมที่เริ่มทำโครงร่างของศรีษะโขนขึ้นเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมเขียนสี และลวดลายตามพงศาวดารเรื่องรามเกียรติ์ และประดับตกแต่งให้งดงามประณีตเป็นขั้นสุดท้าย และท้ายสุดเมื่อนำโขนมาสู่งานนาฎดุริยางคศิลป์ คือการแสดงโขน หัวโขนก็จะงามพร้อมสรรพศาสตร์ สมกับเป็นงานศิลปะขั้นสูงโดยสมบูรณ์
 

          หนังสือ “KHON Mask : Thailand Heritage”  นับเป็นงานที่ใช้เวลาหลายปีในการคัดสรร และเรียบเรียงข้อมูล รวมถึงใช้ความวิริยะอุตสาหะของทีมงานในการถ่ายทำภาพหัวโขน ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน  บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โขนพระราชทาน จากมูลนิธิศิลปาชีพ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นหัวโขนเก่าแก่ทรงคุณค่า ฝีมือบรมครู และครูช่างโขนระดับชั้นนำของประเทศไทย ไม่เพียงรูปภาพหัวโขนที่ครบถ้วน จัดพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท 4 สีงดงาม เนื้อหายังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ชาวตะวันตกได้เข้าใจลึกซึ้งถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และการรังสรรค์ ศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามนี้ อย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิง ศึกษา วิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในงานศิลปกรรมแขนงนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ผู้เขียน          : Jack Marion Clontz

ขนาด           : 23.5 x 32.5 ซม.

จำนวนหน้า    : 432 หน้า/ภาษา : อังกฤษ
น้ำหนัก         : 2.3 kg.

ราคา                 : 1,800 บาท (ลด 10%)

Promotion      : 1,620 บาท *ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง 

 

เจ้าของสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้คุณภายใน 5-10 วัน หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์

498
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีดำ (ปางยืน)
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
399
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีดำ (ปางยืน)
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
569
Postcard ผลงาน ศิลปินไทย
90.00 บาท
ดูรายละเอียด
456
Postcard ผลงาน สมัย Victorian
90.00 บาท
ดูรายละเอียด
482
Postcard ผลงาน John William Godward
90.00 บาท
ดูรายละเอียด
798
หนังสือสูจิบัตร
531.00 บาท
ดูรายละเอียด
630
Postcard ผลงาน อ.เฉลิมชัย
90.00 บาท
ดูรายละเอียด
586
ปากกาลูกลื่น พิมพ์ลายเซ็น อ.เฉลิมชัย
180.00 บาท
ดูรายละเอียด
681
ผ้าพันคอ ลายช้างทิพย์
1,350.00 บาท
ดูรายละเอียด
512
ผ้าพันคอ ลายปลาศุภมงคล
1,620.00 บาท
ดูรายละเอียด
485
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล sizeXL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
371
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล size L
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
339
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีน้ำตาล size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
358
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size XL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
310
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size L
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
384
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีเทา size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
343
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size XL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
325
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size L
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
371
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีดำ size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
387
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size XL
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
357
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size L
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
381
เสื้อลายทิพยานสู่สวรรค์ -สีขาว size M
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
407
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว sizeXL
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
371
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว sizeL
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
404
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีขาว size M
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
365
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา sizeXL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
405
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา sizeL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
326
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีเทา size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
301
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล sizeXL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
302
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล sizeL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
342
เสื้อลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีน้ำตาล size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
367
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size XL
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
381
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size L
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
322
T-Shirt ลายเทพเจ้าเหยี่ยว -สีดำ size M
405.00 บาท
ดูรายละเอียด
558
VIP NOTE GIFT 1-9 ชุด
1,080.00 บาท
ดูรายละเอียด
832
The Drawings: Thawan Duchanee (ปกอ่อน)
2,250.00 บาท
ดูรายละเอียด
1056
The Drawings: Thawan Duchanee (ปกแข็ง)
3,150.00 บาท
ดูรายละเอียด
718
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีขาว (ปางยืน)
270.00 บาท
ดูรายละเอียด
503
หนังสือ Thai Contemporary Eye
1,080.00 บาท
ดูรายละเอียด
560
ผ้าผันคอ ลาย Winding the Skein
981.00 บาท
ดูรายละเอียด
492
ผ้าพันคอ ลาย Contemplatian (The mirror)
981.00 บาท
ดูรายละเอียด
555
สมุดโน๊ต MOCA (สีดำ)
50.00 บาท
ดูรายละเอียด
435
สมุดโน๊ต MOCA (สีครีม)
50.00 บาท
ดูรายละเอียด
547
ภาพพิมพ์บนกระดาษ : Winding the Skein
2,250.00 บาท
ดูรายละเอียด
1623
ภาพพิมพ์บนกระดาษ : Contemplation
2,250.00 บาท
ดูรายละเอียด
502
ภาพพิมพ์บนผ้าใบ : ภาพ Meditation
8,550.00 บาท
ดูรายละเอียด
1572
ปลอกหมอนอิง ลายพระอาทิตย์
531.00 บาท
ดูรายละเอียด
569
ปลอกหมอนอิง ลายจักรวาล
531.00 บาท
ดูรายละเอียด
511
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีขาว (ปางนอน)
270.00 บาท
ดูรายละเอียด
500
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีดำ (ปางนอน)
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
603
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีดำ (ปางนอน)
315.00 บาท
ดูรายละเอียด
517
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ L สีขาว (ปางนอน)
270.00 บาท
ดูรายละเอียด
2128
หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย ปกแข็ง
1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
760
หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย ปกอ่อน
1,350.00 บาท
ดูรายละเอียด
778
หนังสือ บรมครู
711.00 บาท
ดูรายละเอียด
522
หนังสือ Love Story at MOCA
351.00 บาท
ดูรายละเอียด
675
หนังสือ Transcending to Thai Surrealism
1,350.00 บาท
ดูรายละเอียด
1837
หนังสือ Thai Neotradition
1,800.00 บาท
ดูรายละเอียด
443
เสื้อยืด พระพิฆเณศ ไซส์ M สีขาว (ปางยืน)
270.00 บาท
ดูรายละเอียด
812
Destiny to Imagination 2nd Edition
1,350.00 บาท
ดูรายละเอียด